Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na nebezpečí požáru v období Vánoc a Silvestra

Častou příčinou výjezdů hasičů v době adventu a Vánoc bývají požáry od svíček, a to nejčastěji na adventních věncích. Hořící svíčky by neměly zůstávat nikdy bez dozoru a rovněž ne na místech, kam dosáhnou malé děti. Opouštíme- li místnost, musíme svíčky zhasnout. Zapálenou svíčku nelze položit kamkoliv a na cokoliv. Svíčka by měla být umístěna na stabilní, nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím adventního věnce apod.). Je třeba dát pozor také na možnost průvanu v místnosti. Ten může rozkmitat i malý plamen a zapálit např. okolní ozdoby, záclony, závěsy nebo svíčku převrhnout a zapálit další vybavení domácnosti. Výrobky se svíčkami je třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů – plastů, textilií či papíru. Ještě ve vzdálenosti 8 – 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C. Ta stačí k zapálení hořlavých materiálů. V návodu na použití adventního věnce musí být vždy uvedeno, zda je možné svíčky zapálit nebo jde pouze o věnec dekorativní – na takovém svíčky zapalovat nesmíme.

Stejná bezpečnostní pravidla platí také pro svíčky na vánočním stromku. S rozšířením elektrických ozdobných žárovek požárů vánočních stromků v posledních letech výrazně ubylo. Rizikem ale zůstává vznik požáru od elektrického zkratu. Elektrické svíčky bychom proto neměli kupovat na tržišti a je třeba vyžadovat český návod a příslušné certifikáty.

Vánoce jsou také obdobím zvýšené přípravy pečených a vařených pokrmů. Plamen plynového sporáku nenechávejte nikdy bez dozoru. Mějte na paměti, že hořící olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny nesmíme nikdy hasit vodou, abychom se nepopálili nebo neopařili. Vodní kapka, která se ponoří do vroucího tuku, zvětší rázem objem svých par až 1700x, takže exploduje a rozstříkne hořící tuk z pánve do celého prostoru. Pokud se tedy na pánvi vznítí olej, musíme zamezit přístupu vzduchu k ohni tím, že zakryjeme pánev např. pokličkou nebo vyždímaným mokrým hadrem či utěrkou a oheň udusíme. Ideálním pomocníkem je univerzální hasicí přístroj ve spreji uložený na dosah od sporáku.

Během silvestrovské noci se každoročně zvyšuje riziko vzniku požáru nebo vážného zranění při odpalování zábavní pyrotechniky. Tu bychom měli nakupovat pouze v ověřených prodejnách nebo e-shopech, kde prodejce uvádí veškeré informace vyžadované právními předpisy. Měli bychom mít jistotu, že zboží prošlo bezpečnostními zkouškami. Výrobky musí být v neporušeném obalu, označeny třídou nebezpečnosti a opatřeny českým návodem, který je třeba si pozorně přečíst. Pyrotechnika III. a IV. třídy patří do rukou profesionálů, není prodejná bez příslušného povolení. Pyrotechnické výrobky neodpalujeme nikdy v uzavřených prostorách. Zákaz se vztahuje také na odpalování v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů pro seniory, škol, ozdravoven a na sportovních akcích. Zábavní pyrotechniku bychom v žádném případě neměli odpalovat v podnapilém stavu, mohli bychom tak ohrozit nejenom sebe, ale i druhé. Do nového roku vám přejeme mnoho zdraví a hezkých dnů.

por. Luďka Palzerová,
kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy