Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kulatý stůl Proximy Sociale

U příležitosti své dvacetileté existence uspořádalo občanské sdružení Proxima Sociale kulatý stůl na téma Služby v komunitě Prahy 13 a role Proximy Sociale. Setkání se uskutečnilo 8. října v prostorách nízkoprahového klubu JednaTrojka. Za městskou část pozvání přijali místostarosta Aleš Mareček a pracovníci odboru sociální péče a zdravotnictví. Přišli také zástupci několika okolních škol a pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny. Ředitel sdružení Ivo Kačaba postupně představil všechny služby organizace zaměřené na práci s dětmi, mládeží a rodinou v komunitě Prahy 13 a pracovníky odpovědné za terénní program, nízkoprahový klub, programy primární prevence rizikového chování a tzv. sanaci rodiny. Účastníci setkání diskutovali také o možnostech zlepšení spolupráce a o potřebách cílových skupin klientů, se kterými se pracovníci sdružení při své práci přirozeně setkávají.

Petr Syrový