Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na zábavní pyrotechniku

Hasiči a zdravotníci na konci každého roku vyjíždějí k požárům i těžkým zraněním způsobeným nesprávným používáním zábavní pyrotechniky. Opakovaně dochází k zapálení popelnic, kontejnerů, travních porostů a okrasných keřů, ale i odstavených aut. Objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice nebo rakety. Rozhodně nikdy nepoužívejte podomácku vyráběnou, necertifikovanou pyrotechniku, která představuje největší nebezpečí. Používejte zásadně jen schválenou pyrotechniku s českým návodem a důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy, zejména bezpečný odstup všech osob, dostatečnou vzdálenost od budov a stromů a směr odpálení. Současně upozorňujeme, že používání petard, rachejtlí a ohňostrojů je v Praze povoleno pouze 31. prosince a 1. ledna.

Z materiálů Hasičského záchranného sboru