Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ptáci v naší zahradě

V pondělí 21. října proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku ZŠ Mládí. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, ředitel školy Jaroslav Vodička a Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita. Nápad vytvořit si vlastní naučné panely je vyvrcholením několikaleté spolupráce s Občanským sdružením Ornita. Nejdříve se žáci v rámci přednášek seznamovali s ptačími druhy žijícími na naší zahradě a s jejich predátory. Později jsme se rozhodli trochu pomoci sýkorkám při hnízdění. Žáci vyrobili krmítko a šest ptačích budek, o které se rozdělili s MŠ Vlasákova. S jejich správným umístěním jim pomohl zkušený ornitolog Lubomír Peške. První odměnou za pomoc bylo pro děti sledování dvou jarních kroužkování mláďat. Na podzim loňského školního roku jsme se rozhodli spolupráci s Ornitou rozšířit o vytvoření vlastních ornitologických panelů, které by měly sloužit jako malá naučná stezka v zahradě naší školy. Sedm zdatných a talentovaných výtvarnic, žákyň 8. a 9. tříd, vytvářelo celý rok 75 ilustrací na panely podle předloh RNDr. Jana Hoška. O jejich zdařilosti svědčí fakt, že byly použity i na ornitologické panely ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, kam byly všechny kreslířky pozvány na vernisáž a kde se jim také dostalo ocenění. Za podporu realizace naučných ornitologických panelů děkujeme Městské části Praha 13, Občanskému sdružení Ornita a Klubu přátel školy při ZŠ Mládí. Letos chceme pokračovat v malování ilustrací pro další panely, abychom měli naučnou stezku kompletní. Snažíme se naše žáky vést ke vztahu k přírodě, jejímu poznávání a aktivní ochraně v regionu, kde žijeme. Věříme, že se nám to právě díky podpoře takovýchto dlouhodobých projektů daří.

Zora Karvánková, koordinátorka projektu v ZŠ Mládí