Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pyrotechnika může ohrozit lidi i zvířata

Pyrotechnika může ohrozit lidi i zvířata

Vážená redakce,

předně dovolte, abych Vám poděkoval za dlouhodobou kvalitní přípravu STOPu. A také za to, že dáváte prostor zdánlivě obyčejným tématům, která se však dotýkají každého z nás. Jedním takovým by mělo být i používání „zábavní“ pyrotechniky. Především advent se bohužel v posledních letech změnil z doby klidu a rozjímání na dobu dělbuchů a nepořádku. Uvítal bych proto na stránkách STOPu alespoň malou osvětu, případně příspěvky na toto téma.

I když uživatelé pyrotechniky ohrožují především sami sebe možným zraněním či vážným úrazem, škody páchají také svému okolí. A to především hlukem. Což dobře vědí všichni pejskaři, protože psi mají vynikající sluch a při výbuších trpí. Na sídlišti je také mnoho citlivých zvířat a ptáků a v neposlední řadě starších lidí, které výbuchy nepříjemně lekají. Dále hrozí škody na majetku. Dělbuch v popelnici nebo mezi zaparkovanými auty se může nepěkně vymstít. Uživateli pyrotechniky jsou často děti nebo skoro dospělí, kteří si zmíněné věci asi ani neuvědomují. Zde by měla sehrát svoji výchovnou roli škola. Pokud je mi známo, legislativa povoluje používání pyrotechniky pouze na Silvestra a na Nový rok. Pestrobarevné ohňostroje určitě na noční oblohu patří a dělají přelom roku zvláštním a magickým. Bezduché bouchání během adventu je ale něco jiného.

Abych nekončil pesimisticky: Praha 13 je dobré místo pro život, o které se odpovědné osoby dobře starají. Proto věřím, že i v popsané oblasti dojde časem ke zlepšení a vzájemné soužití lidí i s přírodou bude harmonické.

Ing. Jiří Fator