Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prodej permanentek do bazénu

Prodej permanentek do bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského na období 5. 1. – 26. 6. 2015 proběhne dne 17. prosince v době od 15.00 do 17.00 v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 70 Kč. Více informací na www.gymjh.cz.

Věra Maturová