Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v oblasti cestovních pasů

Zmíněná novela zákona účinná od 1. 1. 2016 ukončuje výrobu cestovních pasů bez biometrických údajů („BLESK“), které byly dosud vydávány ve lhůtě do 15 dnů, s platností 6 měsíců a poplatkem 1 500 Kč (pro děti 1 000 Kč). Nově se budou vydávat už pouze cestovní pasy s biometrickými údaji („e-pasy“) s platností na 10 let (u dětí do 15 let na 5 let). Při vyhotovení pasu v běžné lhůtě do 30 dnů zůstává správní poplatek pro dítě do 15 let 100 Kč, od 15 let 600 Kč. V případě potřeby ale bude možné podat žádost o vyhotovení tohoto cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 dnů („BLESK“), tehdy bude správní poplatek za pas 4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Nově bude také možné požádat o vydání cestovního pasu na jakémkoli pověřeném úřadu bez ohledu na trvalé bydliště žadatele. 

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel