Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blahopřejeme a děkujeme

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Stodůlky přeje vše nejlepší a hodně zdraví dlouholeté člence výboru paní Blaženě Pickové k jejímu krásnému životnímu jubileu 90 let, které oslavila 13. listopadu. Děkujeme Blažence za její dlouholetou práci pro tělovýchovnou jednotu.

TJ Sokol Stodůlky