Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klub Rozmanitý svět

V naší FZŠ Trávníčkova existuje již několik let klub Rozmanitý svět. Umožňuje pravidelná setkávání dětí (převážně 9–12 let). V rámci klubu poznávají čeští žáci i cizinci zajímavosti okolního světa, ať jde o české reálie nebo o širší okolí (Evropa, svět). Poznáváme Prahu – pořádáme vycházky po kulturních památkách, návštěvy různých výstav, muzeí, ale i památek přírodních a technických. Zajímáme se také o cizí země a jejich tradice. Kromě toho máme i výtvarné aktivity, pracujeme s počítačem, rozvíjíme znalosti českého jazyka, hrajeme si. Scházíme se dvakrát týdně odpoledne. Střídáme pobyt dětí ve škole s vycházkou. Z posledních větších akcí můžeme zmínit např. vycházky na Petřín, kolem Karlova, po smíchovských pamětihodnostech... Z aktivit ve škole zejména výtvarnou dílnu na téma Přírodniny. Do konce roku plánujeme ještě návštěvy dalších památek a druhou výtvarnou dílnu.

Vladimíra Medulová