Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů prosinec 2017

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 12.

Adventní koncert – Zpívající seniorky Prahy 13

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) Jiřina Focherová

11. 12.

Možná přijde i Mikuláš

18. 12.

Posezení před Vánocemi František Kundrát

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 12.

Pozvání do našeho klubu přijal pan Radek Tichý, administrátor stodůlecké farnosti

12. 12.

Předvánoční setkání se starostou ve Spolkovém domě, program, pohoštění

19. 12.

Posezení před vánočními svátky, na housle nám zahraje Pavel Dubský, na klavír Eva Pechoušová

Hezké prožití vánočních svátků přeje Milada Tomašovičová.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

6. 12.

Na piano nám vánoční koledy zahraje Eva Pechoušová

13. 12.

Vánoční písně a koledy zazpívají děti z Mateřské školy U Bobříka Lenka Husáková, Ivana Píšková

20. 12.

Zhodnotíme naši činnost v roce 2017

27. 12.

Loučíme se s rokem 2017

Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka

Všem seniorům přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2018.

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

Smutná zpráva

Koncem října nás náhle opustila dlouholetá a zakládající členka našeho klubu paní Kmochová-Hlaváčková. Nezapomeneme.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

6. 12.

16 nejcennějších materiálů

13. 12.

Izrael

20. 12.

Vánoce

27. 12.

Silvestr

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813