Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosincová křížovka

V obchodním centru Galerie Butovice najdete minigolfové hřiště světové úrovně. Připraveno je zde pro vás 18 certifikovaných soutěžních eternitových drah. Výhodou je, že... TAJENKA, jak říká provozovatel minigolfového hřiště Tomáš Navrátil. Je zde možné uspořádat i originální narozeninovou oslavu. Všichni vám rádi vyjdou vstříc. Minigolf Butovice najdete v 1. patře OC Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5. Otevřeno je každý den od 10.00 do 22.00 hodin. Více informací získáte na telefonním čísle 777 891 610, nebo na www.minigolfbutovice.cz, e-mail: info@minigolfbutovice.cz.

Listopadová tajenka:

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI

Výherci:

Petr Kaudl, Velká Ohrada; Jana Podhorská, Lužiny; Zdena Kostlánová, Nové Butovice

Tajenku křížovky zašlete do 15. prosince na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Připravila Petra Fořtová