Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

REP – resocializační pobyt

Dokáže se dnešní mládež postarat o domácnost, spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla? Za nás určitě ano. V listopadu jsme strávili pět dní na chatě v Dolním Podluží, kde probíhal REP – resocializační pobyt pro klienty terénního programu a nízkoprahového klubu JednaTrojka v Praze 13. Klub a terénní program jsou sociální služby, které nabízejí dospívající mládeži (od 12 do 19 let) bezpečný prostor, individuální přístup, anonymitu, bezplatné poradenství, pomoc v obtížných situacích a programy prevence kriminality. Dále volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce.

REP je výjezdový program, který realizuje Proxima Sociale, o.p.s., ve spolupráci s ÚMČ Praha 13. Jde o sebezkušenostní a zážitkový pobyt mimo Prahu financovaný z grantu prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy. Hlavní náplní REPu jsou tzv. preventivní informační bloky, které byly zaměřené na další směřování po škole, na bezpečnost na internetu, na vztahy a dospívání. Kromě bloků klien ty také čekal výlet po okolí – na zříceninu hradu Tolštejn, rozhlednu Jedlová a křížovou cestu. Mimo jiné si zakusili sdílení svých pocitů v poradním kruhu, meditaci, stezku odvahy, se kterou byla spojena výtvarná dílna, a další aktivity spojené s bloky. Také byli seznámeni s činností kurátorů a pracovníků prevence kriminality, kteří s námi strávili jedno odpoledne.

Chod domácnosti zajišťovala denní služba, která musela probudit ostatní, udělat rozcvičku, připravit snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Dále měla na starosti krb, úklid a kontrolu dodržování pravidel. Na denní službě se v průběhu týdne vystřídali všichni klienti. Tím byli vedeni k odpovědnosti a samostatnosti. Vše bylo pod dohledem sociálních pracovníků.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci pobytu podíleli, našim klientům za jejich přístup a za návštěvu pracovníkům z ÚMČ Prahy 13.

Petra Palusová, sociální pracovnice klubu JednaTrojka