Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Seydlerova ulice

Vychází východním směrem ze Slunečního náměstí a zprava ústí do ulice Bucharova. Pojmenována byla na počest významného českého astronoma, teoretického fyzika, filosofa a profesora Univerzity Karlovy PhDr. Augustina Jana Bedřicha Seydlera. Narodil se 1. června 1849 v Žamberku. Po maturitě na piaristickém gymnáziu vystudoval matematiku, astronomii, fyziku, chemii a filozofii na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Ve 23 letech se stal soukromým docentem teoretické fyziky a později také řádným profesorem teoretické astronomie a teoretické fyziky. Stal se tak prvním profesorem astronomie na české univerzitě a vytvořil pro teoretickou astronomii české názvosloví odborných termínů, které se používají dodnes. Byl ochotný, obětavý a k studentům vždy laskavý. V roce 1887 zřídil na univerzitě astronomický ústav. V popředí Seydlerova odborného astronomického zájmu stála práce zabývající se pro blémem tří i více těles a určení drah planet nebo komet. Vynikl také jako matematik a fyzik, patřil mezi pilíře Jednoty českých matematiků a fyziků, ale aktivně se také zúčastnil boje o pravost Královodvorského a Zelenohorského rukopisu. Považoval je za falza a zveřejnil v tisku analýzu, ve které, patrně poprvé na světě, použil matematické metody k řešení lingvistického problému. Na základě velkého množství odchylek v rukopisech od staročeské mluvnice a zároveň jejich shody v dřívějších pracích Václava Hanky dokázal, že nebyly náhodné.

Profesor dr. Augustin Jan Bedřich Seydler, ředitel astronomického ústavu, mimořádný člen Královské české společnosti nauk zemřel 22. června 1891 v 7 hodin ráno ve svém pražském bytě na Letné č. 80. Na jeho památku byla pojmenována planetka Seydler a ulice v Praze 13 a v Hradci Králové.

Dan Novotný