Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voličské průkazy

V pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční 1. kolo volby prezidenta ČR.

Případné 2. kolo volby se bude konat v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.

Voliči s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu a v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Praha 13 na jeho žádost voličský průkaz, na který může volit v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může podat žádost o vydání voličského průkazu pro 1. kolo voleb nejpozději do 5. 1., pro 2. kolo pak do 19. 1. 2018, a to v listinné podobě zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: zv6bsur).

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu v případě 1. kola do 10. 1. do 16.00 hod., v případě 2. kola do 24. 1. 2018 do 16.00 hod. v budově ÚMČ Praha 13 (3. patro, č. dv. 433 – Ivana Petříková, tel. 235 011 317). Výdej voličských průkazů bude zahájen 28. 12. 2017. Voličům budou předávány voličské průkazy pro 1. a 2. kolo, pokud výslovně nepožádají o voličský průkaz pouze pro některé kolo volby. Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Více na www.praha13.cz v sekci Volba prezidenta ČR.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního