Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující  objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad,  živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
Borovanského 4. 12.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Píškova
4. 12.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Suchý vršek
5. 12.
křižovatka s ul. V Hůrkách (chodník u oční kliniky)
Šostakovičovo náměstí
5. 12.
křižovatka s ul. Vlachova
Podpěrova
6. 12.
plocha u č. 1879 (před MŠ)
5. máje
9. 12.
plocha proti č. 325
Janského
9. 12.
parkovací záliv proti č. 2437/15
Hábová
9. 12.
parkoviště před č. 1742
Kettnerova
10. 12.
parkoviště u trafostanice proti č. 2053
Volutova
10. 12.
parkoviště proti č. 2518/6
Bronzová
10. 12.
na chodníku u trafostanice proti č. 2016/13
Nušlova
11. 12.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Červeňanského
11. 12.
křižovatka s ul. Janského
U Jezera
11. 12.
parkoviště proti č. 2039/18
Petržílkova
12. 12.
parkoviště proti č. 2267
Pavrovského
12. 12.
křižovatka s ulicí Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
Melodická
13. 12.
křižovatka s ulicí Operetní
Bašteckého
16. 12.
křižovatka s ulicí Janského
Kodymova
16. 12.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Vstavačová
17. 12.
u retenční nádrže
Jaroslava Foglara
17. 12.
parkovací záliv u č. 1329/2


Pražské služby, a.s.