Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pořádáte sousedské a komunitní akce?

Naše městská část pořádání zmíněných akcí vítá a jejich organizátorům vychází maximální měrou vstříc. V případě jakýchkoli dotazů se můžete osobně nebo telefonicky obrátit na pana Bohdana Pardubického – 5. poschodí, č. dveří 636, tel. 235 011 210.

Nyní můžete navíc využít i možnost zažádat si o individuální účelové dotace zaměřené na komunitní život v městských částech (masopust, tříkrálový průvod, sousedské setkání...). Přijímá je Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP. Dotace jsou určené na akce konané v období od ledna do března 2020. Požadovaná výše dotace může být maximálně 50 000 Kč. Žádost musí být dodána na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 13. 12. 2019. Dotace není určena na nákup předmětů jako např. grily, stolky, židle apod.
Více na http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/ informace_z_odboru_kultury/.

-red-