Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosincová křížovka

V našem vánočním čísle je sponzorem čtenářské křížovky Království železnic, skvělá expozice pro malé i velké. Můžete se tu stát třeba strojvedoucím simulátoru motorového vozu řady 810. Simulátor má plně funkční tablet, kde najdete více než ...TAJENKA z naší republiky, tak ho přijďte taky zkusit. Na stovkách metrů kolejí uvidíte 80 vlakových souprav, aut, tramvají a téměř 30 000 obyvatel. Děti se mohou také vyřádit s modely vláčků a při tom se seznámit s provozem na dráze. Otevřeno je denně od 9.00 do 19.00 a na návštěvu je potřeba si vyhradit 2 – 4 hodiny. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Listopadová tajenka:

ZDOBENÉ ČESKÝMI GRANÁTY

Výherci:

Hana Bédová, Stodůlky;
Jaroslava Sušická, Plzeň;
Jaroslav Krása, Řepy

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. prosince na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová