Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

To byl jen vtip

Naše třída 5.A ze ZŠ Mohylová navštívila divadelní představení To byl jen vtip v divadle Minor. Příběh ze školního prostředí, kde nechybí humor a legrace, děti moc bavil. Ale jen do té doby, než se začaly dít vážné věci. Najednou jim úsměv z tváří zmizel. Parta kluků a holek se začala chovat k jednomu ze svých spolužáků velice nevhodně. Ubližovali mu, dělali různé naschvály a měli z toho velkou legraci. Dětem se představení přestalo líbit a byly z toho dost smutné a začaly přemýšlet, jak chlapci pomoct. Jak by se zachovaly na místě šikanovaného chlapce, si mohly záhy vyzkoušet na jevišti, kam byly herci pozvány. Vžily se do děje příběhu natolik, že zapomněly na svůj ostych a předvedly, jak by se v případě šikany zachovaly ony. Všechny děti si s sebou odnesly dopisy s radami, jak se mají v případě šikany zachovat. Je dobře, že se nejen ve školách, ale i v divadelních představeních věnuje otázce šikany taková pozornost. I proto patří hercům z Minoru naše velké díky!

Anna Cudráková