Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Při návštěvě radnice, prosíme, dodržujte následující pokyny

  • před osobní návštěvou preferujte telefonickou, písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
  • vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
  • zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
  • využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice

-red-