Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strašidelné verše pro nebojácné děti

Je čas Dušiček, kdy se krajina halí do mlhy, je sychravo a venku brzy tma. Ideální doba pro všechny bubáky, kostlivce a příšerky. Proto si děti 9.B z FZŠ Trávníčkova vybraly knihu současných básníků Máme kostru ve skříni a v rámci projektu Celé Česko čte dětem předčítaly strašidelné básně prvňáčkům a třeťákům. Děti ze 6. třídy se do projektu zapojily tvorbou obrázkového čtení, kdy nejmenším čtenářům „přepsaly“ básně v obrázcích. V dalších hodinách pak prvňáčci báseň sami ilustrovali. Projekt tak propojil žáky 1. a 2. stupně a opět se ukázalo, jak je vzájemná spolupráce baví a má smysl.

Markéta Vignerová