Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zábavné odpoledne pro mladší spolužáky

Podpora spolupráce mezi žáky je velmi důležitou součástí vzdělávání na ZŠ Janského. Spolupráce a komunikace patří jednoznačně k nejdůležitějším kompetencím, které škola rozvíjí. Třída 6.A navázala na tuto tradiční aktivitu a připravila zábavné odpoledne pro mladší spolužáky. Na oválu venkovního atletického hřiště instruktoři z řad šesťáků dětem vytvořili stanoviště s různými sportovními či poznávacími úkoly. Čtyřčlenné skupinky pak společně prošly celým nabízeným programem a na závěr je čekala zasloužená odměna.

Jana Civínová, ZŠ Janského