Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlepšení stavu životního prostředí

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023. Program je zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu. Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 05. 12. 2022 do 09. 01. 2023 včetně. Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka O městě, sekce Finance, položka Dotace a granty, a dále položka Životní prostředí a energetika. Zde je také zveřejněn text výše uvedeného programu.

Eva Ivanova