Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Ekolistárna


Nemám automobil a ani nikoho, kdo by mně odvezl objemný odpad do sběrného dvora. Může mně nějak pomoci úřad naší městské části?
Magistrát už od loňského roku zajišťuje v některých sběrných dvorech (např. i ve sběrném dvoře v ul. Puchmajerova, Praha 5) tzv. objednávkový svoz odpadu od obyvatel. Cena za dopravu je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět v ceně 16 Kč za km. Dále je účtována cena za naložení 1 m3 odpadu ve výši 100 Kč + 19 % DPH. Další informace je možné získat na telefonní lince spol. Pražské služby, a.s. 284 091 417 nebo na www.praha-mesto.cz.