Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nově vzniklý taneční orchestr při Základní umělecké škole Stodůlky

Nově vzniklý taneční orchestr při Základní umělecké škole Stodůlky

přijme hráče na trubku, trombon, saxofon a bicí.
Informace poskytnou J. Hykrda, tel. 602 110 154 a A. Vydra, tel. 603 897 120