Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpovídá psycholog

Dobrý den,

moc by mne zajímalo, proč bylo zrušeno přistavování velkokapacitního kontejneru v ulici Borovanského na sídlišti Velká Ohrada. Myslím, že byl vždy více než využit. Mimo jiné tímto vznikl slušným lidem problém, jak dopravit těžké věci až na okraj sídliště. Naopak určití jedinci už se nenamáhají vůbec a vrší nepotřebné věci ve sklepních prostorech i jinde. Nebylo by možné kontejner znovu ve zmíněné ulici zajistit?

Soňa Toboříková

Velkoobjemové kontejnery opravdu nemůžeme do kruhových objezdů přistavovat (informovala jsem o této situaci již ve STOPu). Důvodem je, že svozová technika společnosti Pražské služby měla velké problémy nejen s jejich přistavením, ale hlavně s odvozem, kdy parkující auta znemožňovala průjezd i samotnou manipulaci s kontejnery. I když je to opravdu problém, snažíme se společně s magistrátem najít řešení. Přivítáme jakýkoli podnět, jak tuto situaci řešit.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí


Odpovídá psycholog

Už ve škole jsem měla problém mluvit před spolužáky a přitom písemky jsem měla vždy správně. Nyní již druhý rok pracuji jako asistentka ředitele významné firmy. Když mám donést na jednání, kde je více významných lidí, které navíc neznám, kávu, klepou se mi ruce, až hrnečky o sebe cinkají. Někdy i zčervenám. Mluvit bych nedokázala už vůbec. Mohu s tímto problémem sama něco udělat?

 Jde většinou velmi dobře upravit psychoterapií, a to na základě principu, že co je naučené, lze také odnaučit. Bylo by vhodné vyhledat odborníka a na daném problému pracovat společně. Co ale můžete udělat sama - především v žádném případě se této situaci nevyhýbat. Jakékoli vyhýbání se náročné situaci posiluje úzkost a jen se pro příště upevňuje přesvědčení, že je to situace pro Vás náročná. Při vystavení se takovéto situaci úzkost stoupá (buší Vám srdce, klepou se ruce…), ale nestoupá donekonečna. V určitém bodě se ustálí a postupně začne sama opadat. Nejlépe je vzít celou záležitost jako trénink (pravidelný a opakující se) a v dané situaci setrvat naopak cíleně co nejdéle. Je dobře zpočátku začít trénovat snazší situace.  Také je užitečné si o každé tréninkové situaci psát stručné poznámky. Určitě svůj problém neposilujte a začněte na něm pracovat, ať už sama nebo s odbornou pomocí. Přeji trpělivost v tréninku, úspěšné zvládnutí pro Vás náročných situací a už žádné problémy a rozklepané kafe.

PhDr. Hana Jenčová, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz