Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poradíme při řešení sporu

Poradíme při řešení sporu


Asociace mediátorů je nezisková organizace, zabývající se především poskytováním mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů a vyjednávání (mediace je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou za pomoci školeného prostředníka – mediátora, mediátor řídí proces dorozumívání stran v konfliktu a napomáhá jim hledat jejich oboustranně přijatelná řešení). V rámci svého projektu Využití mediace jako nástroje sociální integrace, spolufinancovaného Evropským strukturálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hl. města Prahy, nabízí bezplatně své služby všem občanům Prahy. Partnery projektu jsou Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, TyfloCentrum Praha, o.p.s., a Centrum pro zdravotně postižené.
Služby při řešení konfliktů, které vyplývají ze složitého sociálního postavení (především z důvodu věku, pohlaví, zdravotního postižení, sociální situace, etnického původu ad.) jsou určené hlavně příslušníkům znevýhodněných skupin. Asociace mediátorů se tak spolupodílí na vytváření a zlepšení podmínek pro jejich začlenění na trhu práce a do společnosti a zároveň předchází nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení.
Řešení konfliktů mimosoudní cestou umožňuje usnadnit vzájemnou komunikaci mezi stranami, porozumět potřebám a zájmům zaměstnanců a zaměstnavatelů, nalézt vhodná řešení pro všechny zúčastněné strany, jednat v neformálním a bezpečném prostředí se zárukou uchování důvěrných informací, snížit napětí, zlepšit vzájemné vztahy, navzdory dočasným sporům si uchovat prostor pro budoucí spolupráci a v neposlední řadě se vyhnout soudnímu řízení a v podstatně kratším čase, s nižšími finančními náklady spor vyřešit. Tato nová sociální služba bude bezplatně poskytována až do ledna roku 2008. V případě zájmu se obracejte na Asociaci mediátorů ČR, tel. 251 553 461, amcr@amcr.cz, www.amcr.cz.

Lucie Chuchlová, asistentka projektu