Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příjem oznámení bude jednodušší

Naše oddělení se v poslední době zapojilo do dvou pilotních projektů v rámci podpory kvality. První z nich spočívá v odzkoušení zjednodušeného příjmu oznámení. Jedná se o vstřícný krok směrem k občanovi, aby v případě, kdy se stane obětí trestného činu, nemusel ještě trávit dlouhé hodiny čekáním a výslechy na policii. Čas nedobrovolně strávený s námi by měl být zkrácen jen na nutné minimum, aby se tak co nejméně narušil denní režim či plány poškozeného. S celým projektem přišla kancelář podpory kvality PČR Správy hl. m. Prahy. Zapojilo se do něj 14 služeben v Praze. Měli jsme tu čest být mezi nimi a podílet se tak na odzkoušení a doladění celého projektu. Cílem bylo v rámci stávající legislativy, která je v tomto směru velmi svazující, zjednodušit příjem trestního oznámení tak, aby občan pokud možno již vůbec nemusel na služebnu k výslechu a aby byl schopen si vytvořený formulář vyplnit sám, případně za pomoci policisty, který se dostavil na místo činu. Jedná se např. o vloupání do vozidla, krádež vozidla, kapesní krádež apod. Zaměřili jsme se na vytvoření formulářů, jejichž vyplněním bychom dostali dostatečné penzum relevantních informací potřebných pro naši práci, ale současně byly pro občana srozumitelné a snadno vyplnitelné. Podařilo se podstatně zkrátit pobyt občana na služebně či v čekárně při zachování obsahové kvality příjmu oznámení. Na tiskové konferenci 13. září ředitel PČR správy hl. m.Prahy plk. JUDr. Petr Želásko oznámil, že se připravuje zavedení formulářů na internetu. Zatím je to ale otázka finančních prostředků.
Nyní zaváděné zjednodušení systému šetří čas občanů i práci policistů. Po vyhodnocení zkušebního provozu, ke kterému značně přispělo i naše oddělení, byl projekt schválen k používání v rámci celé Prahy. Je to vpravdě revoluční změna ve zkostnatělém systému příjmu oznámení. Jsem velmi rád, protože naši práci chápu především jako službu občanům a k tomu se snažím vést i své podřízené. Samozřejmě uvítám i vaše pozitivní či negativní připomínky k naší práci.

ppor.František Vrátný, vedoucí místního
oddělení PČR Košíře (Běhounkova ul.)