Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třída mimořádně nadaných dětí


Třída mimořádně nadaných dětí


FZŠ Trávníčkova společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Mensou ČR a Centrem nadání připravují ve školním roce 2007/2008 otevření 1. ročníku speciální třídy pro mimořádně nadané děti. Výběr dětí je uskutečněn na základě diagnostiky (testování) předškoláků vyškolenými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden v problematice péče o nadané děti. Centrum nadání a Mensa ČR pro mimořádný zájem opakují ve FZŠ Trávníčkova 1744 diagnostický den, a to 7. října od 9 do 17 hodin. Více na www.zstravnickova.cz, www.mensa.cz, Mgr. Jiří Pejšman, tel. 603 189 642, pejsman@zstravnickova.cz
On-line přihlašování na tuto akci na webové stránce: www.centrumnadani.cz.