Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13

Hledáme zájemce o práci v okrskových volebních komisích.

Bližší informace poskytne a přihlášky přijímá paní Zdena Perlíková, tel. 235 011 317.

Zastupitelstvo rozhodlo o počtu členů zastupitelstva pro volební období let 2006 – 2010 a stanovilo jej na 35. Současně rozhodlo o tom, že území Městské části Praha 13 bude tvořit jeden volební obvod.
Ve stanovené lhůtě podalo registračnímu úřadu kandidátní listiny do Zastupitelstva MČ Praha 13 sedm volebních stran. Kontakty na ně uvádíme v rámečku podle abecedy, vylosované pořadí na hlasovacím lístku je uvedeno v závorce. Podrobnější informace k volbám najdete na str. 14.

Mgr. Jana Dvořáková
vedoucí občansko-správního odboru