Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Poděkování


Členky Klubu seniorů Stodůlky by rády touto cestou poděkovaly panu starostovi a radnici za krásný výlet na zámek Dobříš, který se uskutečnil 24. srpna. Poděkování za vzornou péči patří též děvčatům z kanceláře starosty.

Eva Leflerová, předsedkyně klubu