Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SK Velká Ohrada přijímá nové členy

Nabízí mimo jiné tréninky basketbalu pro chlapce narozené 1996 a mladší. Děti se systematicky připravují 3x týdně a hrají soutěže Pražského basketbalového svazu. Sportovní klub Velká Ohrada má třináctileté zkušenosti s výchovou malých talentů i těch, kteří se k výkonům dopracují pílí a pravidelným tréninkem. Odchovanci Velké Ohrady nyní hrají republikové soutěže – žákovskou i dorosteneckou ligu basketbalu v kategoriích U16, U18 a U20. Zápis je od 11. 9. v době tréninků - úterý, středa, čtvrtek, 16.30 – 18.00 hod. Děti trénují v ZŠ Janského 2189, Velká Ohrada, spojení a další informace na http://skvelkaohrada.pbasket.cz.

Jaroslav Civín