Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukázkové hodiny pro rodiče

Ukázkové hodiny pro rodiče


Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět začal školní rok. Na děti čekala upravená, vyzdobená škola a také sportovní hřiště s novým umělým povrchem.
Již koncem září se pro 6.-9. ročník uskutečnily demokratické dílny. Řešily se mezilidské vztahy a sebehodnocení.
Nyní se pokoušíme založit také žákovský parlament. V měsíci říjnu navážeme na úspěšnou spolupráci s mateřskými školami z Velké Ohrady.
Pro rodiče jsme na 16. října připravili ukázkové hodiny v 1., 2. a 3. třídách a na 18. října ve 4. a 5. třídách (vždy první vyučovací hodina).

Helena Hejnová, ZŠ Klausova