Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahájení akce sběru a odstranění listí z jírovců maďalů (koňských kaštanů), napadených klíněnkou jírovcovou

Speciální automobil firmy A.S.A., s.r.o, zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat: baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čisticí prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.

Datum: 16. 10.
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15.00–15.20
Ul. K Řeporyjím x V Brůdku 15.30–15.50
   
Datum: 25. 10.
Zastávky sběrové trasy Doba stání

Náměstí na Lužinách

15.00–15.20 
Ul. Mládí (u KD Mlejn) 15.30–15.50 
Ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20 
Ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30–16.50 
Ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00–17.20 
Ul . Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50 
Ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10–18.30 
Ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. 18.40–19.00


Zahájení akce sběru a odstranění listí z jírovců maďalů (koňských kaštanů), napadených klíněnkou jírovcovou

Listy napadené klíněnkou mohou občané Prahy 13 shrabávat do pytlů, které zdarma získají na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13. V množství max. 5 ks je pak mohou odložit ke kontejnerům na směsný odpad nebo je odevzdat na určených kontaktních místech. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojí.
Podrobnosti poskytne OŽP na tel. 235 011 470.

Michaela Líčková