Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Před nějakou dobou se mluvilo o možnosti zbourání polikliniky na Velké Ohradě. Jak to s ní vypadá?

Před nějakou dobou se mluvilo o možnosti zbourání polikliniky na Velké Ohradě. Jak to s ní vypadá?

O poliklinice Janského jsem psal do Přímé linky přesně před rokem. Objekt polikliniky nám loni předal Magistrát hl. města Prahy. Budova byla ve špatném stavu, vykazovala praskliny obvodových panelů a podlah, pokleslé terasy a schodiště. Bylo nezbytné zajistit posudek statika, následně se vypracovával ještě jeden oponentský. Bylo rozhodnuto provést odborná měření, která měla prokázat statické změny v delším časovém horizontu a s ohledem na různé teplotní podmínky v různých ročních obdobích. Z této expertízy naštěstí nevyplynulo, že by byla nutná demolice objektu. Měření však potvrdila, že stavba je založena na nevhodném podkladu, původní zakládací práce nebyly provedeny dostatečně kvalitně a stav objektu se postupem času zhoršuje. Je tedy naprosto nutné provést důkladnou statickou stabilizaci základů pomocí tzv. šikmých mikropilot, tedy několikametrových injektáží, které podchytí všechny základové patky a zabrání dalšímu nerovnoměrnému sedání objektu a rozevírání trhlin. Na statickou stabilizaci objektu jsme podle odborného odhadu vyčlenili částku 29 miliónů korun. V současné době probíhají veškeré přípravy, aby práce mohly v nejbližších týdnech začít. Vše bude probíhat za plného provozu budovy, takže provoz ordinací lékařů, kteří v objektu sídlí, nebude omezen. Poté se bude moci přistoupit k opravám ostatních závad, tedy k rekonstrukci podlah, opravám trhlin v příčkách i obvodových panelech, výplně spár a odvodnění opěrných zdí a okolí objektu. Dojde také k úpravě volných prostor v přízemí budovy k dalšímu využití.

Slyšel jsem v rádiu, že na Velké Ohradě bude možná konečně pošta. Je to pravda?

O zřízení pobočky České pošty na Velké Ohradě usilujeme už léta. Sídliště má 10 000 obyvatel a zejména pro starší obyvatele je na poštu na Lužiny poměrně daleko. Vedení České pošty dlouho na naše žádosti odpovídalo záporně s tím, že pobočka není nezbytná a byla by nerentabilní. Problémem bylo také vhodné umístění pošty. Ledy se hnuly až v posledních měsících, kdy po usilovných jednáních Česká pošta přehodnotila své stanovisko a je ochotna pobočku na Velké Ohradě zřídit. Rád bych zde poděkoval radnímu Petru Kuželovi a své zástupkyni Gabriele Kloudové, kteří mají na úspěchu jednání nemalý podíl. V době, kdy Česká pošta zvažuje zrušení většího počtu úřadoven, je to skutečně velký úspěch. České poště jsme pro zřízení pobočky nabídli za výhodných podmínek pronájem prostor právě v přízemí polikliniky Janského, které budou po stabilizaci objektu pro potřeby pošty upraveny. Podle současných odhadů by pobočka mohla začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku. Myslím, že pro obyvatele Velké Ohrady je to velice dobrá zpráva.