Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chodníky v Třebonicích čeká rekonstrukce

Městská část Praha 13 uvolnila z rozpočtu 2009 finanční prostředky na opravy a stavební úpravy pěších komunikací v katastrálním území Třebonice – ulice K Řeporyjím a K Náplavce. Práce proběhnou ve 4. čtvrtletí letošního roku. Jedná se o výměny povrchů stávajících chodníků, které budou provedeny ze zámkové dlažby. V ulici K Náplavce budou vybudovány nové chodníky. S vlastníky přilehlých pozemků bude tato stavební činnost operativně řešena dle harmonogramu stavebních prací dodavatelské firmy tak, aby občané nebyli touto činností pokud možno jakkoli omezeni. Děkujeme za pochopení.

David Zelený, zástupce starosty