Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SK Aktis Praha přijímá nové členy

SK Aktis Praha přijímá nové členy

Oddíl atletiky provádí na školní rok 2009/2010 nábor nových členů (roč. 2004 a starší).

Tréninky našich mladých atletů jsou především herní formou zaměřeny na všeobecný rozvoj pohybových schopností s postupným a velmi pozvolným přechodem k rozvoji speciálních atletických dovedností.

Probíhají pod vedením kvalifikovaných trenérů na hřišti Gymnázia Jaroslava Heyrovského, a to 2x týdně vždy 1,5 hodiny (pondělí a středa od 16.30).

Nové členy (chlapce a děvčata ročníky 1995 – 2000) přijímá také oddíl basketbalu. Bližší informace na www.skaktis.cz, tel. 603 981 455.

za SK Aktis Praha Radek Bártl