Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražské planetárium slaví kulatiny

Před padesáti lety, na podzim roku 1960, zahájilo pravidelnou činnost pražské planetárium. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF (nyní Výstaviště) a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál Cosmorama). Promítací plochu tvoří kopule sálu, která napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Nejvyšší bod kopule je 15 metrů nad podlahou, celková plocha činí 843 metrů čtverečních. Jedná se tak o největší projekční plochu v České republice. S průměrem kopule 23 metrů patří Planetárium Praha mezi největší na světě. Pouze několik planetárii v Asii a USA má kopuli o průměru 26 metrů. Od září 2009 pracuje v sále Cosmorama kromě optomechanického projekčního planetária Cosmorama i nový digitální projekční systém SkySkan Definiti. Více najdete na www.planetarium.cz.

–dn-