Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aktivně proti zlodějům aut

 

Městská část Praha 13 zakoupila speciální kamerové vybavení, které bude sloužit k vyhledávání odcizených vozidel na našem území. Celý systém je mobilní a zajišťuje bezprostřední kontrolu registrační značky a typu vozidla nejen u zaparkovaných, ale i projíždějících automobilů. On-line porovnání získaných údajů s centrální databází pak umožní okamžitě odhalit např. kradené vozidlo.
Dne 6. září jsme společně se zástupcem starosty Alešem Marečkem předali speciální kamerový systém do užívání obvodnímu řediteli Městské policie v Praze 13 Hynku Svobodovi, který nás ujistil, že po nezbytném zaškolení bude strážníky ihned využíván v terénu. Kamera bude umístěna ve vozidle a hlídky budou moci v běžném provozu i při kontrolách na parkovištích průběžně kontrolovat vozidla.

Lubomír Chudoba, předseda Komise bezpečnosti,
prevence kriminality a sociálně patologických jevů