Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportsmeni v zemích českých

V Národním památníku na Vítkově můžete zhlédnout novou výstavu o zrodu sportu v českých zemích v 19. a počátkem 20. století. Jak vypadala hra míčem ledovým i kopaným, kdo byli lyžníci? Unikáty výstavy jsou jedny z nejstarších dochovaných lyží u nás i originální ilustrovaný deník průkopníka a prvního lyžaře v Čechách Josefa Rösslera-Ořovského. V některých tehdy vzniknuvších klubech se sportuje ještě dnes, například Klub českých turistů, SK Slavia, AC Sparta nebo SK Blesk. Výstava je další částí výstavního cyklu Monarchie, který Národní muzeum připravilo pro návštěvníky na sezónu 2012 – 2013. Ten představí veřejnosti různé aspekty společenského, politického i soukromého života společnosti v období let 1848 – 1916, tedy za vlády Františka Josefa I., kdy byla tvář Čech i celé Evropy navždy změněna technickými vymoženostmi, industrializací, urbanizací a technickým rozvojem. Více najdete na www.pamatnik.nm.cz.

Dan Novotný