Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

 

Odevzdat můžete listí, trávu, větvě, neznečištěnou zeminu, kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Stanoviště Datum, hodina
přistavení
Datum, hodina
přistavení
Datum, hodina
přistavení
Datum, hodina
přistavení
5. máje – proti domu č. 325   26. 10.,
9 – 12
   
chalabalova – parkoviště u č. 1611   26. 10.,
13 – 16
   
K Fialce – odstavná plocha u býv. potravin 12. 10.,
9 – 12
  2. 11.,
9 - 12
9. 11.,
9 – 12
křižovatka K Hájům – okruhová (zpevněná plocha)   26. 10.,
13 – 16
  9. 11.,
9 – 12
křižovatka K opatřilce – K Jihu   26. 10.,
9 – 12
   
K řeporyjím – u kapličky   26. 10.,
9 – 12
  9. 11.,
9 – 12
křižovatka K řeporyjím – V Brůdku 12. 10.,
9 – 12
  2. 11.,
13 – 16
 
K Sopce – proti restauraci 12. 10.,
9 – 12
26. 10.,
13 – 16
2. 11.,
9 - 12
9. 11.,
9 – 12
nad Dalejským údolím     2. 11.,
9 - 12
 
nám. na Lužinách 12. 10.,
13 – 16
26. 10.,
9 – 12
2. 11.,
13 – 16
9. 11.,
9 – 12
Pod zličínem – u retenční nádrže 12. 10.,
13 – 16
  2. 11.,
9 - 12
 
U Kašny – odstavná plocha   26. 10.,
13 – 16