Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací – podzim 2013

 

Čís. bloku Termín čištění Seznam ulic
1. 14. 10. Vackova + tři parkoviště, Kálikova, Heranova, Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická (Vlachova – hřbitov), Flöglova, Hostinského + parkoviště + odbočka k mateřské školce, Klukovická, NN 3448
2. 15. 10. Lýskova (od ul. Chalabalovy po Jeremiášovu ul.), Chalabalova, Kovářova, Kuncova, Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), Kocianova (část), NN 3444 (část)
3. 16. 10. Fantova, Horákova (bez slepého úseku a parkoviště), Kettnerova, NN 1798, Trávníčkova
4. 17. 10. Bellušova (bez parkoviště u ul. Chlupova – Mukařovského), Holýšovská, Chlupova, Neustupného, NN 3452 (přední část parkoviště)
5. 18. 10. Archeologická (Mukařovského – NN 3454), Archeologická (Zázvorkova – konec), Archeologická (Bronzová – konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra), Sezemínská, U jezera + 2 x parkoviště, Zázvorkova
6. 21. 10. Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2 parkovišť u ul. Mukařovského), Podpěrova
7. 22. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá
8. 23. 10. Husníkova (vč. otočky parkoviště), NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách
9. 24. 10. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová + parkoviště
10. 25. 10. Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 + poslední oddíl parkoviště, Nušlova

 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.