Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 nesouhlasí s novou výstavbou u OC Lužiny

 

V pondělí 9. září obdržel starosta Prahy 13 David Vodrážka žádost Magistrátu hl. města Prahy o vyjádření ke stavebnímu záměru soukromého investora, který plánuje výstavbu několika výškových budov přiléhajících ke stávajícímu obchodnímu centru u stanice metra Lužiny.

V současné době probíhá komplexní rekonstrukce Obchodního centra Lužiny, se kterou městská část souhlasila a od počátku ji podporovala. Nyní předložený záměr je zcela nový a v době schvalování rekonstrukce OC Lužiny o něm městská část nebyla investorem informována.

Městská část se má k novému záměru vyjádřit v rámci tzv. zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

„Jako starosta městské části s tímto stavebním záměrem rozhodně nesouhlasím a podniknu v rámci svých kompetencí všechny kroky k tomu, aby k jeho realizaci nedošlo,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka, když se se záměrem seznámil. „Podle mého názoru jde o budovy příliš objemné a vysoké, které navíc způsobí zvýšení provozu na místních komunikacích a zhoršení problémů s parkováním. Vnímám také výrazný nesouhlas obyvatel sídliště Lužiny s touto výstavbou.“

Na čtvrtek 19. září svolal starosta mimořádné zasedání rady městské části, která přijala následující usnesení: Rada městské části zásadně nesouhlasí s velikostí záměru a požaduje posoudit záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Budeme v každém případě trvat na tom, aby vliv plánované stavby na životní prostředí byl podrobně prozkoumán,“ řekl po jednání starosta David Vodrážka.

„S plánovaným megalomanským objektem rozhodně nesouhlasím, protože by přivedl do oblasti Lužin další dopravu,“ uvádí zástupce starosty Aleš Mareček, který má oblast dopravy v kompetenci. „V celé oblasti Lužin je již v současné době nedostatek parkovacích míst a větší provoz na sídlišti nechceme.“

Negativní stanovisko městské části bylo odesláno odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy, který řízení vede.

Samuel Truschka