Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby proběhnou ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Volební místnosti budou k dispozici voličům v pátek 25. 10. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. 10. od 8.00 do 14.00. Informace pro voliče najdete na str. 11. Popisy volebních okrsků a podrobnější informace pro voliče jsou zveřejněny na www.praha13.cz pod odkazem Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru