Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Hlavní město Praha zajišťuje sběr biologického odpadu (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). NE živočišné zbytky! Bioodpad lze odložit na níže uvedených stanovištích.

Ulice Stanoviště Datum Hodina přistavení
K Fialce odstavná plocha u býv. potravin 1. 11. 9.00 – 12.00
K Řeporyjím u kapličky 8. 11. 9.00 – 12.00
5. máje proti domu č. 325 8. 11. 13.00 – 16.00
U Kašny odstavná plocha 9. 11. 9.00 – 12.00
Chalabalova parkoviště u č. 1611 25. 10. 9.00 – 12.00
Pod Zličínem u retenční nádrže 18. 10. 9.00 – 12.00
K Hájům křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha) 25. 10. 9.00 – 12.00
K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 1. 11. 13.00 – 16.00
K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku 9. 11. 13.00 – 16.00
nám. Na Lužinách   15. 11. 13.00 – 16.00