Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak to vidím – hodnocení uplynulých 4 let

Volební období končí a také já bych se rád připojil k rekapitulaci a zhodnotil tuto dobu zejména z pohledu priorit, se kterými jsem před 4 lety vstupoval na radnici jako zastupitel, ale i jako neuvolněný člen rady.

Parkování je jedno z palčivých témat Prahy 13. Jsem potěšen, že se nám podařilo vybudovat nová parkovací místa na Velké Ohradě, Lužinách a na dalších místech městské části. Životní prostředí nám není lhostejné, proto jsme iniciovali letos dokončenou revitalizaci prameniště Prokopského potoka. Dále se nám podařilo prosadit výstavbu dětského dopravního hřiště a stojíme i za výstavbou bezbariérové stezky pro vozíčkáře, která ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikla v Centrálním parku.
Vnímáme sociální aspekty soužití různých skupin, proto jsme pomohli na svět projektu montáže plošiny pro bezbariérový přístup do učeben druhého stupně Fakultní základní školy Mezi Školami, na nějž přispěli sponzoři jak z podnikatelské, tak neziskové sféry.

Za důležitou jsme vždy považovali zájmovou a spolkovou činnost a jsme rádi, že se podařilo realizovat obnovu areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Stodůlky. Kromě toho jsme podporovali rekonstrukci dětských hřišť ve vnitroblocích a průběžně napomáhali rozvoji spolkové činnosti prostřednictvím schvalování grantů pro volnočasové aktivity mládeže a neziskových organizací. Naší snahou bylo přispět k efektivnímu využívání projektů financovaných evropskými fondy, jako jsou např. revitalizace zeleně nebo zateplení školních zařízení.

Podpořili jsme také vybavování základních škol audiovizuální technikou, mimo jiné pro zlepšování možností výuky cizích jazyků.

V otázce regulace či omezování hazardu se díky našemu postoji podařilo snížit počet výherních hracích přístrojů v městské části. I když je zdejší parkování problémem, nesouhlasili jsme se záměrem zavést na území Prahy 13 parkovací zóny. Nechceme, stejně jako řada dalších zastupitelů, nerozumné zahušťování městské části, a proto jsme jako oni nesouhlasili s výstavbou výškových bytových domů u stanice metra Lužiny.

Do budoucna bychom chtěli v Praze 13 vybudovat kvalitní domov pro seniory a dokončit výstavbu bezpečnostního kamerového systému. Chtěli bychom rovněž dořešit i záměr napojení dálnice D5 na Radlickou radiálu. Je tedy stále o co usilovat.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem, kteří nám v tomto snažení pomáhali a upevnili mé přesvědčení, že 4 roky práce byly pro občany smysluplné.

Ing. Vtězslav Panocha, člen rady MČ Praha 13