Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poliklinika Lípa slouží dvacet let

Koncem letošního roku uplyne 20 let od zahájení provozu polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice. Vlastníkem objektu je MČ Praha 13, správu objektu zajištuje správcovská firma Centra a.s.

V roce 1994 zde bylo pouze několik odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů pro dospělé a děti. V následujících letech se objekt naplnil dalšími specialisty a praktickými lékaři. Dnes je tato poliklinika nejnavštěvovanějším zdravotnickým zařízením v Praze 13.
V roce 2001 se z polikliniky odstěhovalo oční oddělení MUDr. Jána Leštáka do nedaleké vlastní budovy na Slunečním náměstí. Toto pracoviště se dále rozvíjelo a v současné době je zde Klinika JL, která má velké a špičkově vybavené oční oddělení a řadu dalších pracovišť. Klinika JL se také specializuje na nejmodernější zobrazovací techniky typu CT a MRI. Pro potřeby našeho regionu i okolí je zde k dispozici moderní nukleární magnetická rezonance a 64 spirálový tomograf, jeden z nejmodernějších přístrojů v Evropě.

V samotné poliklinice Lípa Centrum působí ambulantní zařízení specialistů, a to prakticky ve všech ambulantních oborech, ale také ordinace praktických lékařů poskytujících základní zdravotní péči pro spádovou oblast čítající téměř 100 tisíc obyvatel. Specializované ambulance jsou samostatné nebo spojené do větších celků, jako např. naše Chirurgické obory Praha, s.r.o., které sdružují chirurgii, ortopedii, urologii a radiodiagnostiku. Toto spojení umožňuje poskytovat neomezený servis 5 dní v týdnu, protože je schopno zajistit zastoupení v případě nemoci nebo dovolené některého ze specialistů. Chirurgické obory jsou největším pracovištěm v poliklinice Lípa i ve spádové oblasti. V roce 2013 jsme na našich odděleních evidovali celkem 75 tisíc ošetření. Stomatologickou péči poskytuje několik samostatných ambulancí a od roku 2003 je v provozu velké a velmi dobře vybavené Stomatologické centrum Lípa. Společnost Salubra se mimo jiné věnuje gastroenterologii a závodní preventivní péči. Nesmíme ale zapomínat i na ostatní odborné ambulance, jmenujme alespoň kardiologii, neurologii, revmatologii a diabetologii.

Poliklinika Lípa je tedy pro Prahu 13 bez nadsázky „ambulantní nemocnicí“, neboť je zde prakticky všechno potřebné pro standardní diagnostickou a léčebnou ambulantní péči pro celou spádovou oblast i okolí. Současně jsme schopni poskytnout základní výkony ve všech operačních oborech a stomatologii. Zbývající dvě polikliniky a ambulance specialistů poskytují péči na stejné úrovni, i když v menším rozsahu.

Vedení MČ Praha 13 rozvoj zdravotnictví v poliklinice vždy podporovalo a má o tuto problematiku zájem. Jednalo se jak o podporu organizační, tak zejména o velké investiční výdaje na rekonstrukce objektů všech poliklinik v Praze 13 i o finanční příspěvky na různé dílčí opravy. Ze zkušenosti je možno uvést, že tento vstřícný a nekomplikovaný přístup radnice je v současné době vzácný. Díky tomu má Praha 13 budovy zdravotnických zařízení moderně zrekonstruované a s ohledem na vybavení a poskytovanou péči má jeden z nejmodernějších systémů ambulantní zdravotní péče v Praze.

Chtěli bychom tímto i za obyvatele poděkovat vedení MČ Praha 13 za dlouholetou pomoc a vynikající spolupráci. Věříme, že i obyvatelé Prahy 13, tedy naší spádové oblasti, vnímají, že mají centralizovanou ambulantní zdravotní péči, která odpovídá požadavkům 21. století. Vedení radnice pro to udělalo maximum.

MUDr. Josef Doležal
Chirurgické obory Praha, s.r.o., poliklinika Lípa Centrum Nové Butovice