Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koše jsou na drobný odpad

Odpadkové koše umístěné v plochách zeleně (tzv. sadové koše) jsou určeny pouze na drobný odpad. V oblasti Lužin jsou vyváženy 3x týdně – v pondělí, ve středu a v pátek. Na mnoha místech Lužin jejich vysypávání nestačilo ani 5x v týdnu. Důvodem je zanášení košů odpadem z domácností. Svádí k tomu umístění košů „při cestě k metru“. V jiných případech je v blízkosti prodejna potravin či občerstvení.

Pro každý druh odpadu je jasně stanoveno, kam se má ukládat:

  1. nevytříditelný odpad z domácností do kontejneru na směsný odpad, který má každý obytný dům,
     
  2. plasty, papír a sklo do kontejnerů na tříděný odpad – několik PET lahví mnohdy zaplní celý sadový koš, právě tak jako třeba krabice od pizzy,
     
  3. nábytek, matrace, elektrické spotřebiče, koberce, stavební suť, biologický odpad ze zahrad patří do sběrného dvora nebo do přistavovaných kontejnerů pro ten který účel. Pokud odpad nebude končit tam, kam patří, bude nejen kolem popelnic a zmiňovaných sadových košů, ale i v městské zeleni stále nepořádek.

Jan Malsa, OŽP