Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podporujeme vzdělání a talent

Webové stránky www.sance.cz jsou od 9. 9. 1999 plné příběhů dětí z dětských domovů. Nezisková organizace Spolu dětem pomáhá jejich prostřednictvím zvýšit těmto dětem šanci na lepší vzdělání a umístění na pracovním trhu a podporuje také děti talentované. Za 16 let bylo podpořeno více než 1 550 dětí za téměř 8 milionů korun.
„Z našeho průzkumu vyplynulo, že na vysokou školu se z dětského domova dostane asi jen 1 dítě ze 171. Chceme proto podporovat smysluplné aktivity dětí, které jim pomohou i v jejich dalším životě – doplnění vzdělání, zvýšení kvalifikace, kurzy a kroužky, kterým se věnují dlouhodobě a které zvýší jejich sebevědomí a usnadní jim zapojení mezi ostatní děti. Věnujeme jim tak dárek na celý život,“ uvádí ředitelka neziskové organizace Spolu dětem Naďa
Dittmannová. „Všechny projekty organizace Spolu dětem reagují na skutečné potřeby dětí v dětských domovech a v náhradní rodinné péči. Počet dětí vyrůstajících bez původní rodiny se dlouhodobě drží na hranici osmi tisíc.
Ať už budou vyrůstat kdekoli, my jim můžeme pomoci lépe se připravit na život. Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří projekt podpořili a podporují.“

A jak můžete konkrétní děti podpořit vy?

Vyberte si na www.sance.cz konkrétní dítě a zašlete mu dar v libovolné výši nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS SPOLUDETEM na číslo 87777 (cena dárcovské SMS činí 30 Kč). Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Kontakt:

Naďa Dittmannová, ředitelka
Spolu dětem, o.p.s.
Peckova 280/9, 186 00 Praha 8
e-mail: nada.dittmannova@spoludetem.cz
www.spoludetem.cz, www.sance.cz, www.facebook.com/spoludetem.

-red-