Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příjemná zákoutí oživila sídliště

Jedním z nejdůležitějších úkolů každé radnice je péče o životní prostředí a stav veřejných prostranství, která má ve správě. Praha 13 má jako sídlištní městská část mnoho veřejných prostor, o které se musí starat. Jde například o vnitrobloky, parčíky obklopené paneláky, ve kterých jsou umístěny školky, dětská nebo sportovní hřiště a místa pro odpočinek. Protože některá sídliště už za sebou mají 30 let existence, je jasné, že jejich vybavení mělo své odslouženo a potřebovalo obnovu. Nejvíce se to projevovalo na dětských hřištích se zastaralými herními prvky. Do jejich modernizace se s ohledem na bezpečnost dětí městská část pustila nejdříve. Také ve výsadbách zeleně jsou dnes úplně jiné trendy než před třiceti lety. Přestávají se používat půdopokryvné skalníky a jalovce a vysazují se spíše vzrostlé stromy, menší keře a kvetoucí trvalky.
K první velké revitalizaci přistoupila městská část v letech 2009 – 2010, kdy došlo k zásadní obnově šesti sídlištních vnitrobloků. Celá akce stála tehdy přibližně 60 milionů korun, z toho více než 38 milionů se podařilo získat z fondů Evropské unie.

Na tuto akci navázaly další dílčí revitalizace a také dva velké projekty, které Praha 13 realizovala od října loňského roku do letošního srpna. Byla při nich vylepšena a zkrášlena čtyři veřejná prostranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice. Slavnostní ukončení projektu a představení obnovených ploch se uskutečnilo ve středu 9. září na první z nich – před Fakultní základní školou Trávníčkova na Lužinách. Slavnostního setkání s tradičním stříháním pásky se zúčastnili starosta Prahy 13 David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš, pracovníci odboru životního prostředí, zástupci magistrátu, realizační firmy, žáci zdejší školy a také její ředitel František Hanzal, který obnovu náměstíčka uvítal a bere ji jako dárek k 30. narozeninám školy. „Záměr projektanta se zdařil, dětem, rodičům i návštěvníkům se výsledek velmi líbí,“ říká ředitel František Hanzal. „Místo slouží k odpočinku, setkávání, máme to tu hezčí.“ Na ploše byla položena nová dlažba, která kopíruje původní šachovnicový vzor. Byly zde vysazeny vzrostlé stromy, doplněny lavičky a okolo původních stromů byla vyrobena dřevěná mola, která mohou posloužit k příjemnému posezení. V sousedním vnitrobloku Neustupného vznikla dvě oddělená dětská hřiště. Na prvním je umělý povrch, trampolína, moderní kolotoč a další prvky. Na tom druhém je lanová prolézací sestava doplněna pískovištěm a pergolou pro posezení hlídajících maminek.

Ve vnitrobloku Trávníčkova-Fantova byla obnovena především zeleň. Byla vysazena nová alej jilmů a prostor oživila dvě tvarovaná betonová „křesla“ určená k relaxaci. Při rekonstrukci dětského hřiště ve spodní části vnitrobloku byl využit terén – skluzavky a lezecké prvky mohly být umístěny ve svahu. Sportoviště dostalo umělý povrch, který tlumí nárazy míče. V celém vnitrobloku jsou rozmístěny nové lavičky a koše.
Posledním z obnovených míst je prostor bývalého nevyhovujícího dětského hřiště ve vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích. Tady vznikla krásná venkovní posilovna s umělým povrchem, pergolou a čtyřmi posilovacími stroji.

Z hlediska financování byla celá tato akce velmi úspěšná. Revitalizace všech čtyř uvedených veřejných prostranství stála celkem 18,5 milionů korun, z toho celých 16 milionů korun tvořila dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Samuel Truschka