Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaká je budoucnost haldy Makču Pikču?

Málokteré místo v naší městské části v minulosti budilo a dodnes budí tolik emocí jako halda hlíny a stavební suti v Centrálním parku, která vznikla v době výstavby sídlišť v Praze 13. Místní obyvatelé jí začali před lety říkat Makču Pikču a tato přezdívka se natolik ujala, že ji používáme i ve STOPu a většina Stodůláků hned ví, o čem je řeč. Nikdo ale neví, jak by se mělo s haldou zacházet. Odvézt? Osázet stromy a rekultivovat? Vybudovat na ní sportovní zařízení nebo nějakou stavbu? Všechna uvedená řešení mají své zastánce i odpůrce.

V první řadě je třeba zdůraznit, že pozemky, na kterých halda leží, patří hlavnímu městu Praze. Je to oficiálně pouze dočasná deponie zeminy a dlouhá léta se počítalo s tím, že bude jednou, až se na to najdou peníze, úplně odstraněna. Odvoz tak obrovského množství materiálu by ale byl finančně velice náročný a hlavní město na to nikdy nemělo prostředky. Halda tak postupně zarostla náletovými dřevinami, lidé si na ni zvykli a berou ji jako na součást Centrálního parku, kam můžou zajít na procházku se psem nebo vyšlapat na kole.

Na haldě a v jejím okolí byla také několikrát upravena cyklistická dráha pro horská kola a konaly se zde např. závody mistrovství republiky a Evropy ve fourcrossu. Loni v červnu se zde uskutečnily benefiční cyklisticko-běžecké akce Stodůlecké šlápnutí a Běh přes haldu. Letos v létě zase na haldě proběhl Slide festival, při němž se mohli milovníci adrenalinu sklouznout na 60 metrů dlouhé nafukovací vodní skluzavce. Každoročně na Štědrý den pořádají stodůlečtí atleti Běh za Ježíškem na Makču Pikču – otevřený závod pro kohokoli, kdo má chuť vyběhnout z úpatí haldy po mnohdy kluzkém namrzlém úbočí až na její vrchol.

Pořád je to ale jen halda a ne skutečná hora. Podle toho se také chová. Není stabilní, v době větších dešťů na jedné straně trochu ujíždí, což dělá majitelům sousedních pozemků pochopitelně vrásky na čele. Hlavní město postupně provedlo několik sanačních zásahů. Z povrchu byly odstraněny vyčnívající kusy panelů a nerovnosti byly srovnány buldozerem. Zásadní sanace, která by zabránila dalšímu sesouvání, ale haldu teprve čeká. Že by ale někdy mohla být odvezena, to už si dnes nemyslí nikdo.

Přes uvedené problémy byla halda od počátku předmětem zájmu mnoha investorů nejrůznějších projektů. Byla tu navrhována lanovka na vrchol kopce, rozhledna nebo sjezdovka. Některé z návrhů byly opravdu megalomanské a nerealizovatelné. Žádný naštěstí nebyl uskutečněn. Starosta David Vodrážka má některé z nich spíše pro pobavení uložené ve skříni. Nejmonstróznějším ze záměrů byl koncem 90. let projekt aquaparku za téměř miliardu korun. Celý projekt vypadal na obrázcích velmi zajímavě, ale po mnoha jednáních se ukázalo, že autor záměru vůbec nemá na stavbu finanční prostředky a očekává financování ze strany městské části nebo města. Vedení radnice pak ještě jednalo s dalšími potencionálními investory z Čech i ze zahraničí, ale všechna jednání skončila nezdarem. V roce 2003 se objevil projekt s názvem AquaAtol, obrovský areál s venkovními i krytými bazény a vodními atrakcemi, také nerealizovatelný. V roce 2008 přišla jiná soukromá společnost s návrhem „multifunkčního vzdělávacího a relaxačního komplexu Mořský svět“. V objektu stojícím na vrcholu haldy měly být bazény, přednáškové sály, akvária s exotickými rybami a galerie, ale také hotelové pokoje.

V poslední době se hodně mluvilo o záměru na vybudování volnočasového areálu se sportovními aktivitami pro veřejnost. V září loňského roku byla městská část požádána hl. městem Prahou o vyjádření k záměru pronajmout pozemky v prostoru haldy k vybudování volnočasového areálu. V návrhu byla bobová a tubingová dráha, lanové centrum, restaurace, bazén, minigolf, hřiště a v zimě kluziště. Zdálo se, že hl. město Praha o tento projekt velmi stojí. Rada MČ Praha 13 vydala souhlas s pronájmem haldy se dvěma zásadními podmínkami – že budou dodrženy hlukové limity a že bude zajištěna sanace svahů. Je evidentní, že před realizací jakéhokoli stavebního záměru by muselo dojít k poměrně nákladné stabilizaci svahů. Nedávno byla předložena negativní stanoviska k uvedenému záměru od Institutu plánování a rozvoje, odboru městského investora a Technické správy komunikací. Tyto dokumenty neměla Rada MČ Praha 13 v době rozhodování v loňském roce k dispozici. Z toho důvodu rada na svém jednání 12. 9. tohoto roku revokovala své usnesení ze září 2015 a vydala nesouhlasné stanovisko s pronájmem pozemků pro vybudování zmíněného volnočasového areálu.

Tak měl vypadat areál AquaAtol

Mezitím byl tento bod na návrh opozice zařazen na jednání zastupitelstva Prahy 13 konaného 14. 9. Při projednávání bylo konstatováno, že stanovisko městské části bylo revokováno a je negativní, což zastupitelé ocenili. Následovala rozsáhlá diskuze o tom, zda by se k budoucnosti haldy mělo svolat veřejné setkání s občany, které by navrhlo, jak haldu využít. Občané žijící v okolí haldy se vyjádřili pro zachování současného stavu. Zastupitelstvo nakonec přijalo na návrh starosty usnesení č. 198, kterým žádá hl. město Prahu jako vlastníka pozemků, aby zajistilo studii budoucího využití haldy v souladu s územním plánem a autorskými právy k projektu Centrálního parku. Pokud taková studie vznikne, bude opět předložena k projednání zastupitelstvu Prahy 13.

Nejlepší by asi bylo, aby halda byla zabezpečena proti sesuvům a jinak zůstala součástí zeleně. Nahoře by se třeba mohla udělat pěkná lavička s vyznačením nadmořské výšky, informační tabulí o skutečné hoře Machu Picchu v Peru a šipkou, kterým směrem se nachází. Lidé si na tu naši Makču Pikču jistě cestu najdou. Ještě jste tam nebyli? Tak určitě zajděte, je tam skvělý výhled na Nové Butovice a náš krásný Centrální park.

Samuel Truschka